Släktfilm

Släktforska kan du och dina efterkommande göra i källmaterial från olika arkiv så länge ni lever och har hälsan. Att däremot intervjua de nu levande i familjen och släkten, och ställa de där allra viktigaste frågorna som sedan kanske aldrig går att få svar på – det måste göras innan det är försent. Kan dessutom intervjuerna dokumenteras och bevaras på film med den allra bästa bildkvalitén och professionellt redigerat, blir det en ovärderlig gåva både till dig själv, din familj, din släkt och till efterkommande i framtiden.
 

Det är framförallt de äldsta i släkten som måste intervjuas och filmas innan det är försent. Förhoppningsvis är det dina egna föräldrar, deras syskon, kanske t.o.m. dina far- och morföräldrar, eller andra äldre släktingar som fortfarande kan intervjuas och filmas.

Filmen kan exempelvis innehålla information om de medverkandes levnadshistoria och eventuella uppgifter om övriga släktingar samt om förfäder som gått bort. Andra viktiga saker att ta med i filmen kan t ex vara intressanta anekdoter i släktens historia, uppgifter om vilka personer som finns på de gamla fotografierna och om gamla föremål som gått i arv inom släkten.

Kanske kan du göra detta själv, men vi kan göra det med modern kamerautrustning och ultrahög bildkvalité i Ultra HD 4K och dessutom redigera filmen professionellt åt dig. Vi filmar med två professionella kameror samtidigt för bästa möjliga resultat. Vi levererar en färdigredigerad film kryddad med musik, dina egna utvalda stillbilder och eventuella filmklipp från annan media såsom digitaliserad Super 8, VHS-film etc. Den slutliga filmen levereras som video på DVD, Blu-ray Disc (BD) och även som digitalt original.