Släktfilm

Släktforska kan du eller dina efterkommande göra i källmaterial från olika arkiv även långt in i framtiden. Att däremot intervjua de nu äldsta levande i familjen och släkten, och ställa de där allra viktigaste frågorna som sedan kanske aldrig går att få svar på – det måste göras snarast möjligt. Innan det är försent! Kan dessutom intervjuerna dokumenteras och bevaras på film, professionellt redigerat med den allra bästa bild- och ljudkvalitén, blir det en ovärderlig gåva både till dig själv, din familj, din släkt och till dina efterkommande i framtiden.


Utförlig information med exempel får du om du ser filmen ovan!

Det är framförallt de äldsta i släkten som måste intervjuas och filmas innan det är försent. Förhoppningsvis är det dina egna föräldrar, deras syskon, kanske t.o.m. dina far- och morföräldrar eller andra äldre släktingar som fortfarande kan intervjuas och filmas.

Filmen kan exempelvis innehålla information om de medverkandes levnadshistoria, eventuella uppgifter om anhöriga, övriga släktingar och det som de medverkande kanske känner till om sina förfäder. För det mesta, och kanske det man bör begränsa sig till, är det fullt tillräckligt att de medverkande berättar om sina föräldrar och sina mor- och farföräldrar.

Andra viktiga saker att ta med i filmen kan t ex vara intressanta anekdoter i släktens historia, uppgifter om vilka personer som finns på de gamla fotografierna i släktalbum samt om gamla brev och föremål som gått i arv inom släkten.

Kanske kan du göra detta själv, men vi kan göra det med två professionella kameror med ultrahög bildkvalitet i 4K Ultra HD och professionell ljudkvalitet. Vi levererar en färdigredigerad film kryddad med musik*, dina egna utvalda fotografier och eventuella filmklipp från annan media såsom digitaliserad Super 8, VHS-film etc.

Den färdiga filmen, max 60 min lång, levereras på en Blu-ray skiva (BD-R) med obegränsad kopieringsrätt eller som streamad och digitalt nedladdningsbar film (lösenordskyddad) via Internet. Det sistnämnda alternativet är att föredra på lång sikt, eftersom ingen vet hur länge det är möjligt att få tag i utrustning för att spela upp Blu-ray skivor. Samtidigt blir det mer arkivbeständigt och säkrare om många i släkten har en eller flera digitala kopior på sina datorer, mediaspelare och/eller externa hårddiskar.

* Musik kan av upphovsrättsliga orsaker endast väljas från separat musiklista, som erhålls vid beställning av filmuppdrag ”Grundpaket Full HD”.