Undvik missuppfattning

En del missuppfattar inte så sällan detta med att göra en släktfilm. Det finns vissa som tror att man måste känna till mycket om sin släkthistoria, men så är det absolut inte. Man måste egentligen inte alls ha gjort någon släktforskning innan filminspelningen! Självklart är det en fördel om man känner till mer om sina anfäder, men poängen med att filma de äldsta i släkten är att de förhoppningsvis även kan berätta lite om sina anfäder – åtminstone två generationer bakåt. Då menar vi deras föräldrar samt mor- och farföräldrar. Och det gäller att dokumentera det på film innan det är försent.

Det handlar i första hand om att personerna som intervjuas och filmas, företrädesvis 2-3 av de äldsta i släkten, ska berätta om sin egen levnadshistoria och om sina närmast anhöriga. Personerna i filmen ska alltså även försöka berätta det de kommer ihåg om sina föräldrar och eventuellt om sina mor- och farföräldrar.

Andra viktiga saker att ta med i filmen kan t ex vara intressanta anekdoter i släktens historia, uppgifter om vilka personer som finns på de gamla fotografierna i släktalbum och om gamla brev och föremål som gått i arv inom släkten.